Kanye West - All Of The Lights ft. Rihanna, Kid Cudi

Ocena: 4.2 na 5 Głosowało: 25 użytkowników

Tekst / słowa / tłumaczenie piosenki:
Wersja Przetłumaczona

Wszystkie światła (ze wszystkich świateł)
(światła. światła)
Wszystkie światła (ze wszystkich świateł)

[Rihanna]
Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Super wyraźnie, chcę byś zobaczył to wszystko
Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Wiesz czego potrzebuję
Chcę byś zobaczył to wszystko
Chcę byś zobaczył wszystkie światła

(ze wszystkich świateł)

Szybkie samochody, spadające gwiazdy
(wszystkie światła, wszystkie światła)
Dopóki Las Vegas nie będzie wszędzie tam, gdzie my
(wszystkie światła, wszystkie światła)

Jeśli chcesz możesz je dostać do ostatnich swoich dni
Jeśli chcesz możesz je dostać do ostatnich swoich dni

[Kanye West]
Coś nie tak
Łapię się za głowę
MJ odszedł... nasz czarnuch umarł!
Spoliczkowałem moją dziewczynę, a ona zadzwoniła po FBI
Byłem tam, próbowałem tamtego chleba
Uderzam do domu, już prawie jestem
Jestem w drodze, wspinam się po schodach
Do mojej niespodzianki, czarnucha zastępującego mnie
Musiałem wziąć ich do tego getta, uniwersytetu.

[Refren]
Wszystkie światła
Światła policyjne, lampy błyskowe, reflektory
stroboskopy, światła uliczne
(wszystkie światła, wszystkie światła)
Szybkie życie, życie jak narkotyk
Życie chuligana, rock'owe życie
W każdą noc
(wszystkie światła)


[Rihanna]
Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Super wyraźnie, chcę byś zobaczył to wszystko
Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Wiesz czego potrzebuję
Chcę byś zobaczył to wszystko
Chcę byś zobaczył wszystkie światła

[Kanye West]
Zakaz zbliżania się
Nie mogę widywać się z córką
Jej matka, brat, babka nienawidzą mnie przez ten zakaz
Publiczne wizytacje
Spotkaliśmy się w Borders
Mówię jej, by zabrała mnie z powrotem
Będę bardziej pomocny
Popełniłem błędy
Biję się w głowę
Sądy wysysają ze mnie wszystko
Straciłem najdroższą
Ona potrzebuje taty
Kochanie proszę, nie mogę pozwolić jej rosnąć w tym gettcie, uniwersytecie

[Refren]
Wszystkie światła
Światła policyjne, lampy błyskowe, reflektory
stroboskopy, światła uliczne
(wszystkie światła, wszystkie światła)
Szybkie życie, życie jak narkotyk
Życie chuligana, rock'owe życie
W każdą noc
(wszystkie światła)


[Rihanna]
Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Super wyraźnie, chcę byś zobaczył to wszystko
Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Wiesz czego potrzebuję
Chcę byś zobaczył to wszystko
Chcę byś zobaczył wszystkie światła

[Kid Cudi]
Dostajesz mojego, kotku
Pozwalam tym czarnuchom wiedzieć, tak
Masz to dobrze, ał
Powinnaś pójść i wziąć sobie swoje własne

Dostajesz mojego, kotku
Pozwalam tym czarnuchom wiedzieć, tak
Masz to dobrze, ał
Powinnaś pójść i wziąć sobie swoje własne

[Fergie]
Bezrobotne połączenie, karta kredytowa anulowana
Wspominałam, że byłam blisko stracenia moich zmysłów?
(moich zmysłów, moich zmysłów, moich zmysłów)
I także byłam blisko zrobienia tej krechy
Okay, okay, wiesz że tym razem idziemy na całość
(tym razem, tym razem, tym razem)
Tym razem idziemy na całość
(tym razem, tym razem, tym razem)
Tym razem idziemy na całość

Tym razem idziemy na całość
Tym razem idziemy na całość

Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Super wyraźnie, chcę byś zobaczył to wszystko
Przyświeć tutaj mocniej kotku,
Wiesz czego potrzebuję
Chcę byś zobaczył to wszystko
Chcę byś zobaczył wszystkie światła

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
Próbowałem ci powiedzieć, ale wszystko co wtedy mogłem z siebie wydusić to było ohhh

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
Próbowałem ci powiedzieć, ale wszystko co wtedy mogłem z siebie wydusić to było ohhh

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
Próbowałem ci powiedzieć, ale wszystko co wtedy mogłem z siebie wydusić to było ohhh
Wersja Oryginalna

All of the lights (all of the lights)
(Lights, lights)
All of the lights (all of the lights)

[Rihanna]
Turn up the lights in here baby
Extra bright, I want y'all to see this
Turn up the lights in here, baby
You know what I need
Want you to see everything
Want you to see all of the lights

(all of the lights)

Fast cars, shooting stars
(all of the lights, all of the lights)
Until it's Vegas everywhere we are
(all of the lights, all of the lights)

If you want it you can get it for the rest of your life
If you want it you can get it for the rest of your life

[Kanye West]
Something wrong
I hold my head
MJ gone...our n-gga dead!
I slapped my girl, she called the feds
I did that time and spent that bread
I'm heading home, I'm almost there
I'm on my way, heading up the stairs
To my surprise, a n-gga replacing me
I had to take 'em to that ghetto university

[Chorus]
All of the lights
Cop lights, flash lights, spot lights
Strobe lights, street lights
(all of the lights, all of the lights)
Fast life, drug life
Thug life, rock life
Every night
(all of the lights)

[Rihanna]
Turn up the lights in here, baby
Extra bright, I want y'all to see this
Turn up the lights in here, baby
You know what I need, want you to see everything
Want you to see all of the lights

[Kanye West]
Restraining order
Can't see my daughter
Her mother, brother, grandmother hate me in that order
Public visitation
We met at Borders
Told her she take me back
I'll be more supportive
I made mistakes
I bump my head
Courts suck me dry
I spent that bread
She need a daddy
Baby please, can't let her grow up in that ghetto university

[Chorus]
All of the lights
Cop lights, flash lights, spot lights

Strobe lights, street lights
(all of the lights, all of the lights)
Fast life, drug life
Thug life, rock life
Every night
(all of the lights)

[Rihanna]
Turn up the lights in here, baby
Extra bright, I want y'all to see this
Turn up the lights in here, baby
You know what I need, want you to see everything
Want you to see all of the lights

[Kid Cudi]
Getting mine, baby
Gotta let these n-ggas know, yeah
Get it right, ay
You should go and get your own

Getting mine, baby
Gotta let these n-ggas know, yeah
Get it right, ay
You should go and get your own

[Fergie]
Unemployment line, credit card declined
Did I not mention I was about to lose my mind?
(my mind, my mind, my mind)
And also was about to do that line
Okay, okay, you know we going all the way this time
(this time, this time, this time)
We going all the way this time
(time, time, time, time)
We going all the way this time

We going all the way this time
We going all the way this time

Turn up the lights in here, baby
Extra bright, I want y'all to see this
Turn up the lights in here, baby
You know what I need, want you to see everything
Want you to see all of the lights

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
I tried to tell you but all I could say is ohhhh

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
I tried to tell you but all I could say is ohhhh

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
I tried to tell you but all I could say is ohhhh

Komentarze:


Ostatnio Dodane Teledyski: