Movetown - Round N Round

Ocena: 3.6 na 5 Głosowało: 7 użytkowników


Tekst / słowa / tłumaczenie piosenki:
Wersja Przetłumaczona

Wkoło i wkoło i krąży wkoło

Ma krwi przepełnioną ogniem
Ona spali cię od środka, tak
Kiedy się śmieje, to tylko pragnienie
Ona nawet nie znam twojego imienia

Wkoło i wkoło i krąży wkoło
Ty znasz ogniste kobiety
Każdy facet chce kupić jej
Wkoło i wkoło i krąży wkoło
Wiesz, że kobieta nie zatrzymują się
Dopóki wie, że jest na wierzchu, tak
(2x)

Na górze, tak, na górze, tak ...

Wkoło i wkoło i krąży wkoło

Przesuń czas
Zamierzam zmusić Cię do ruszenia tego ciała
Nie trzeba się zatrzymać, to nie boli nikogo
Mówiąc wkoło i wkoło
Potrafię pokazać dziewczynie, jak ją uciszyć,
Gorące jak ogień, moje pragnienie
Szukam dziewczyny, żeby mnie całkiem wyższe
Podnieś ręce w niebo
Tak to robimy aż do śmierci!

Ma krwi przepełnioną ogniem
Ona spali cię od środka, tak
Kiedy się śmieje, to tylko pragnienie
Ona nawet nie znam twojego imienia

Wkoło i wkoło i krąży wkoło
Ty znasz ogniste kobiety
Każdy facet chce kupić jej
Wkoło i wkoło i krąży wkoło
Wiesz, że kobieta nie zatrzymują się
Dopóki wie, że jest na wierzchu, tak
(2x)

Wkoło i wkoło (kobieta w ogniu, ona jest przy mnie najlepsza)
Musimy się ruszać, kochanie, chodź!

Wkoło i wkoło i krąży wkoło


Zahipnotyzowany, jak ćma do płomienia
Szukam inny sposób by ucieć, szalony
Nie mogę zrozumieć, co jest w moim mózgu
T
o jest sposób, w jaki możemy to zrobić, nigdy (...)
Mam 4 na 4, aby (...)
Pokaże Tobie jak to sie robi, robimy to dobrze
Co chcesz zrobić, potem znowu dźwięk
To jest sposób, który to robimy
Kiedy jesteśmy w Movetown

Wkoło i wkoło i krąży wkoło
Ty znasz ogniste kobiety
Każdy facet chce kupić jej
Wkoło i wkoło i krąży wkoło
Wiesz, że kobieta nie zatrzymują się
Dopóki wie, że jest na wierzchu, tak
(2x)

Wkoło i wkoło i krąży wkoło

 

Wersja Oryginalna

Round and round and round she goes

She's got blood filled with fire
She'll burn you inside out, yeah
When she laughs, it's only desire
She won't even know your name

Round and round she goes
You know the woman's on fire
Every man wants to buy her
Round and round she goes
You know the woman don't stop
Untill she knows she's on top, yeah
(2X)

Top, yeah, top, yeah...

Round and round and round she goes

Move time
Gonna make you move that body
No need to stop, it don't hurt nobody
Talking 'bout round and round
I'ma show you girls, how to shut 'em down
Scorching like fire, my desire
Looking for the girl, to take me quite higher
Throw that hands on in the sky
That's how we do, 'till the day we die!

She's got blood filled with fire
She'll burn you inside out, yeah
When she laughs, it's only desire
She won't even know your name

Round and round she goes
You know the woman's on fire
Every man wants to buy her
Round and round she goes
You know the woman don't stop
Untill she knows she's on top, yeah

Round and round (the woman's on fire, she's taking me higher)
We're about to move, baby, come on!

Round and round and round she goes

Hypnotized, like a moth to a flame
Looking for another way to break it, insane
I can't understand what's in my brain
It's the ways that we do it, never ever (...)
Got the 4 on the 4 for you to (...)
I'ma show you how we do, we do it right
What you wanna do, then again the sound
It's the ways that we do
When we in the Movetown

Round and round she goes
You know the woman's on fire
Every man wants to buy her
Round and round she goes
You know the woman don't stop
Untill she knows she's on top, yeah

Round and round she goes (2X)

Round and round and round she goes 

Komentarze:


Ostatnio Dodane Teledyski: