Pop / Dance

Gatunek dance jest formą sztuki, która odnosi się generalnie do ruchu ciała, zwykle rytmiczny, używany do wyrażenia formy ekspresji, interakcji społecznej lub prezentowania otoczenia duchowego i wydajnościowego.

Dance może być również traktowany jako forma komunikacji niewerbalnej między ludźmi. Może także być w przenośni wykonywany przez inne zwierzęta (jak na przykład taniec pszczół czy inne wzory zachowań).

Pop (termin, który pierwotnie pochodzi od skrótu popularny) jest zwykle rozumiany jako komercyjny rynek nagrań muzycznych, często zorientowany na rynek młodzieży. Są to zazwyczaj stosunkowo krótkie i proste piosenki z wykorzystaniem innowacji technologicznych do produkcji nowych odmian istniejących już tematów. Muzyka pop pochłonęła wpływy z większości innych popularnych form muzyki ale jako gatunek jest szczególnie związany gatunkiem rock and roll, a w późniejszym czasie ze stylem rocka.