Serj Tankian - Goodbye - Gate 21

Ocena: 4.3 na 5 Głosowało: 22 użytkowników

Tekst / słowa / tłumaczenie piosenki:
Wersja Przetłumaczona

Miłość, którą przynosisz
Przynosisz mi samą
Ból, który dajesz
Daje mi dom

Czy chcesz zostać przy mnie?
Czy chesz bym się obrócił i schował?
Znikamy od środka
Oglądająć obrazy naszych pożegnań

Kiedy wierzymy,
Że nasza miłość przetrwa
Ból, który przynosisz
Doprowadza mnie do samotnośći

Czy mnie kochasz,
Czy nienawidzisz?
Czy chcesz mi wierzyć?
Czy myślisz, że mnie nie potrzebujesz?
Czy chcesz mnie zwodzić?

Nie przyjmę tego, że to koniec, nie chcę zapomnieć
Mogę zatrzymać rozczarowanie, chcę tłumić Twoje
Pożegnanie...
Pożegnanie...

Projekt, uwolniliśmy się od szablonu
Marzenia, kiedy widzisz, że pożegnania nie są na długo

Proszę, chodź za mną
Do granic przeznaczenia
Nie chcę od Ciebie odejść
Spadająca ziemia krzyczy... pożegnanie

Proszę, chodź za mną
Do granic przeznaczenia
Nie chcę od Ciebie odejść
Spadająca ziemia krzyczy... pożegnanie

Pożegnanie...
Pożegnanie...

Projekt, uwolniliśmy się od szablonu
Marzenia, kiedy widzisz, że pożegnania nie są na długo
Wersja Oryginalna

The love that you bring
You bring me alone
The pain that you give
Gives me a home

Do you wanna stay by my side
Do you want me to turn and hide
We are disappearing inside
Seeing pictures of our goodbyes

When we, we believe
That our love will survive
The pain that you bring
It brings me all alone

Do you love me,
Do you hate me,
Do you wanna believe me,
Do you think that you don't need me
Do you wanna deceive me

I can't take that, it's all over don't want to forget
I can take the disappointment down, I want to repress your
Goodbye...
Goodbye...

The design, we broke the mold
The dreams when you see, that goodbyes aren't for long

Please follow me
To the borders of destiny
I don't want to break from your side
The falling ground screams... goodbye

Please follow me
To the borders of destiny
I don't want to break from your side
The falling ground screams... goodbye

Goodbye...
Goodbye...
The design, we broke the mold
The dreams when you see, that goodbyes aren't for long

Komentarze:


Ostatnio Dodane Teledyski: